In de Bollenstreek liggen langs de Ringvaart een aantal veenweidegebieden. Dit zijn open graslanden met hoge grondwaterstanden. In dit soort gebieden broeden meestal veel weidevogels. Met uitzondering van de graslanden van Wassergeest zijn er van de graslanden rond Lisse en Hillegom vrijwel geen recente gegevens over de weidevogelstand. Op verzoek van een aantal mensen uit Hillegom zijn in 1997 de graslanden tussen Bennebroek en Hillegom geteld. Beide gebieden staan nl. onder zware druk van verstedelijking en herinrichting. Deze graslanden hebben geen beschermingsstatus, zoals bijvoorbeeld een Relatienotagebied. Op dit moment ’verrommelt’ een deel van het gebied. Het wordt een lappendeken van bedrijfsterreintjes, akkerbouw, volkstuinen, verwaarloosde percelen e.d. Het oorspronkelijke open graslandkarakter staat onder zware druk. In het concept-landschapsbeleidsplan voor de Bollenstreek zijn er diverse bosstroken en fietspaden dwars door het gebied gepland. Deze graslanden zijn onlangs ook in het Raamplan Haartemmerméérgroen opgenomen. Het doel van dit plan is om tot een groene herinrichting van het westelijke deel van de Haarlemmermeer te komen. De graslanden tussen Bennebroek en Lisse worden in dit plan als een belangrijk onderdeel van het totale landschap van Ringvaart en Haarlemmermeer gezien.