Je hebt wel eens van die dagen dat alles mis gaat. Zo’n dag was 24 augustus absoluut niet. Met een dikke twintig deelnemers werd eerst het gebied achter de Hondsbossche Zeewering aangedaan, een stop die de moeite waard was: Patrijzen, Oeverlopers, Zwarte Ruiters, Tureluurs, een Groenpootruiter, een Regenwulp, Grote Sterns, een grote vlucht Steenlopers, een Lepelaar, Bonte Strandlopers en een Bonte Kraai werden afgewisseld met een demonstratie jachtvliegen van een Sperwer en een Boomvalk. Vogels waarnemen onder ideale weersomstandigheden, in de fraaie, verzadigde tinten van de Noordatlantische lichtval waar menige fotograaf van likkebaardt. Meer naar het noorden waren diverse bollenvelden onder water gezet wat fourageermogelijkheden bood aan steltlopers en meeuwen. In Hippolytushoef werd bij de eerste blik over de dijk menige term of kreet geslaakt bij het zien van duizenden rustende wadvogels: Scholeksters, Kluten, Visdiefjes, Bergeenden, Aalscholvers, Zilver-, Goud- en Bontbekplevieren, Wulpen, Bonte Strandlopers en Kanoeten, een lust voor het oog.