Al twaalf jaar werkt de Stichting Ecologisch Beheer (de Seb) in natuurgebieden in Zuid-Kennemerland. Dankzij deze jaren natuurbeheerswerk zijn diverse ‘kleine landschapselementen’ hersteld en door regelmatig onderhoud in stand gehouden. Zo wordt een bijdrage geleverd aan behoud en ontwikkeling van onze natuur. De oude knotwilgen op de Liniedijk bij Spaarndam zijn van de ondergang gered door ze weer te knotten, terwijl op de opengevallen plekken nieuwe knotboompjes worden geplant. Op diverse plaatsen langs het Spaarne, van Heemstede tot Spaarndam, worden rietlandjes gemaaid. In de Hekslootpolder komen nu weer rietorchis, grote ratelaar en moeraslathyrus voor, terwijl de echte koekoeksbloem zich elk jaar uitbreidt. De Seb is te gast op een aantal landgoederen in de regio. De boomgaard van Spaamberg wordt door jaarlijks onderhoud in stand gehouden. In het bos van landgoed Waterland worden Amerikaanse Vogelkers en esdoorn bestreden om te voorkomen dat die gaan overheersen. Poelen en graslandjes worden beheerd om de natuurwaarden te behouden en te verhogen. Op landgoed Huis te Manpad onderhouden we het voorhof en paden en greppels door het natte bos, waar groot springzaad en ijsvogel leven.