Zoals u allen weet is op de laatste najaarsvergadering een inventarisatie-commissie in het leven geroepen. Dit met het doel om het veldwerk, wat in de Vogelwerkgroep verzet wordt, beter te coördineren en om meer onderzoekjes en werkzaamheden te verrichten. Dus niet alleen inventariseren, vandaar dat we de naam veranderd hebben in Werkgroep coördinatie veldonderzoek.