Het Centraal Diergeneeskundig Instituut te Rotterdam heeft in het leven geroepen een Werkgroep Vogelsterfte. Het doel van deze Werkgroep is om zo volledig mogelijke gegevens te verzamelen met betrekking tot geconstateerde sterfte van in het wild levende vogels door ziekte en vergiftiging. Behalve een aantal deskundigen van het C.D.I. hebben in de werkgroep zitting vertegenwoordigers van het Rijks Instituut voor Natuurbeheer, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming en het Zoölogisch Museum. De coördinatie en administratieve begeleiding is in handen gelegd van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Driebergseweg 16 B te Zeist, telefoon – 25406.