Met dit stukje willen wij het bestaan van onze werkgroep bekend maken aan de vogelaars in Haarlem en omstreken. De reden hiervan is, dat wij zonder de hulp van vogelaars vleugellam zijn. Het hoe en waarom leest u hierna. Wij zijn een groep vrijwilligers die door de week en in de weekeinden beheerswerk uitvoeren. We hebben de groep opgezet om persoonlijk mee te werken aan het behoud en ontwikkeling van natuur en landschap, ervaring op te doen en niet te vergeten gezellig buiten te werken. We werken op enkele landgoederen in de duinstreek en er zijn plannen om op riet- en hooilanden langs de Mooie Nel te gaan werken.