Met 14 kinderen gingen we op 13 december op stap in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Als oefening hebben we in groepjes de watervogels van de Oranjekom geteld. Konden we meteen kijken hoe leuk dat is en welke verschillen dat geeft. Een groep telde 61 Kuifeenden, een andere groep 86. Het aantal Tafeleenden varieerde ook van 1 tot 6. Met wat vaker oefenen worden de verschillen vast kleiner. Dat er verschillen zijn is heel gebruikelijk bij vogeltellingen. We liepen door naar de vogelhut waar altijd een aantal leuke eendensoorten zit. Ook volop belangstelling trokken twee dode Damherten.