Doordat de winter 1969/1970 niet bizonder streng was bleven de aantallen winterslachtoffers beperkt. De dood gevonden vogels zijn alle uit de maanden januari en februari 1970.