1. 1 In de winter van 1983/84 werden er door de Vogelwerkgroep Haarlem een aantal tellingen georganiseerd van fuutachtigen met de bedoeling een beeld te krijgen van de verspreiding van fuutachtigen en hun aantallen over Zuid-Kennemerland. Het werkgebied voor de Vogelwerkgroep Haarlem werd hiertoe opgedeeld in een twintigtal telgebieden, die in principe op de volgende weekeinden geteld moesten worden: 8/9 oktober 1983, 26/27 november 1983, 14/15 januari 1984 (watervogeltelling) in 3/4 maart 1984.