Gedurende de winters van 1990 t/m 1993 werden de aantallen en soorten roofvogels vergeleken met de aantallen en soorten die Blekendaal noteerde in de Avifauna van de Haarlemmermeer voor de periode 1966 t/m 1969. Hieruit bleek dat enkele soorten waren toegenomen (Sperwer, Buizerd, Bruine Kiekendief). Voor de andere soorten werden te weinig waarnemingen gedaan om daar uitspraken over te doen. Duidelijk is wel dat de kans op bijv. Havik, Blauwe Kiekendief, Slechtvalk en Rode Wouw zijn toegenomen. Bij de gemaakte vergelijking moet men wel bedenken dat de door Blekendaal opgegeven aantallen en soorten gelden voor de hele Haarlemmermeer en dat de gegevens door mij verzameld alleen betrekking hebben op het zuidoostelijk deel van de Haarlemmermeer.