In de ochtend van vrijdag 23 september 2005 zag Rutger Rotscheid een vreemde tapuit nabij de Zuidpier van IJmuiden. De vogel viel op door zijn bleke zandkleurige verenkleed en donkere gezichtsmasker. In zit leek de staart volledig zwart maar het bleef onduidelijk of dat werkelijkheid of gezichtsbedrog was. Niet lang na de ontdekking verdween de vogel uit beeld, totdat Rutger hem in het begin van de middag weer terugvond. Ditmaal was de afstand groter en konden geen overige details worden waargenomen. Na bestudering van een vogelgids kwam Rutger tot de conclusie dat de vogel het meeste leek op een Woestijntapuit en besloot hij andere vogelaars te informeren over zijn ontdekking. De volgende ochtend werd de vogel teruggevonden en kon de determinatie worden bevestigd. Daarmee was er een begin gemaakt aan een opmerkelijke influx van Woestijntapuiten in Nederland in het najaar van 2005, die in november nogmaals een exemplaar naar het Kennemerstrand bracht.