Het is een jaarlijks terugkerend evenement: de World Birdwatch. In Nederland georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en in Europees en mondiaal verband door steeds een andere organisatie. Dit jaar worden de Europese activiteiten gecoördineerd door de Italiaanse vogelbescherming. Wereldwijd worden de activiteiten gedirigeerd vanuit Ecuador. De World Birdwatch wordt georganiseerd om vogels en vogelhabitatbescherming in de schijnwerpers te zetten c.q. te houden. Vogelbescherming Nederland spreekt in dit verband met enige trots over een echte “najaarsklassieker”. De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland draagt al jaren haar steentje bij aan dit project en ook nu zullen wij weer deelnemen. Dit jaar wordt de World Birdwatch gehouden op zaterdag 7 oktober.