Geinspireerd door de waarnemingenrubriek in de ”Fitis” en de gegevens die Ruud van Beusekom verzamelt voor de provinciale milieuinventarisatie besloot ik in voorjaar en zomer 1984 de graslanden in de Verenigde Binnenpolders bij te houden op broedende Wulpen. Omdat de meeste waarnemingen uit voorgaande jaren afkomstig waren ten oosten en westen van de A9 heb ik uitsluitend daar geinventariseerd. (zie kaart 1).