Weet u het nog? Vorig voorjaar werd Nederland geteisterd door monden klauwzeer. Inventariseren van broedvogels was alleen weggelegd voor de echte doorzetters; gebieden waren tijdelijk afgesloten of mochten alleen vanaf wegen en paden geïnventariseerd worden. Ik had dan ook de stille hoop dat het aantal trektellingen tot ongekende hoogte zou stijgen. Er werd inderdaad veel geteld, maar jammer genoeg op drie verschillende telposten. Op Parnassia werd voor het eerst sinds jaren weer landtrek geteld. In Langevelderslag werd door ”de vrienden van de AWD” naar land- en zeetrek gekeken. En er werd uiteraard zeetrek geteld in Bloemendaal aan Zee. Ondanks het enigszins tegenvallende aantal teluren zijn op laatstgenoemde telpost weer genoeg leuke waarnemingen verricht om verslag van te doen.