Voorjaar 1989 is voor de derde maal in successie de vogeltrek over zee op systematische wijze geregistreerd vanaf de Bloemendaalse reddingsbrigade. Voorheen vonden zeetrektellingen in het voorjaar plaats vanaf de Zuidpier van IJmuiden. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de zeetrektellingen in de eerste helft van 1989. Het is in eerste instantie bedoeld voor de tellers; zo kunnen ze zien, waar hun telwerk goed voor was. In tweede instantie is het artikel bedoeld om anderen te motiveren ook eens te komen tellen. De opbouw van het verhaal is als volgt: ten eerste wordt een beschrijving gegeven van de telpost en de telmethode. Vervolgens worden achtereenvolgens enige woorden gewijd aan de waarnemers en de waarnemningsperiode. Tenslotte worden de telresultaten gepresenteerd volgens het inmiddels bekend geachte concept: een algemeen overzicht en een uitvoerigere bespreking van een aantal soorten, dat voornamelijk in april en mei trekt, namelijk Rosse Grutto, Zilverplevier, Dwergmeeuw en Noordse Stern/Visdief.