In 2003 werd al weer voor het achttiende achtereenvolgende jaar zeetrek geteld vanaf de telpost in Bloemendaal aan Zee. In dit stuk wordt een overzicht gegeven van de resultaten. Na een cijfermatige samenvatting wordt een anekdotisch beeld geschetst van de opvallendste resultaten van de 107 tellingen. Als toetje wordt een globale vergelijking met de resultaten van de zeetrektellingen in Langevelderslag gemaakt.