Ondanks een alarmerende krantenkop in het Haarlems Dagblad “Post van Reddingsbrigade Bloemendaal op instorten” werd in 2004 voor het negentiende achtereenvolgende jaar zeetrek geteld in Bloemendaal aan Zee. Niet zoveel als de afgelopen jaren, maar toch weer voldoende om een overzicht van de resultaten te geven. Daarbij wordt het vaste stramien gevolgd: na een cijfermatige samenvatting volgt een anekdotische schets.