In 2005 werd voor het twintigste achtereenvolgende jaar zeetrek geteld in Bloemendaal aan Zee. Hoewel het aantal getelde uren het laagste in de 21e eeuw was, werden er weer genoeg leuke soorten en aantallen gezien. De resultaten worden volgens het inmiddels bekend geachte stramien besproken.