Bij het verschijnen van dit artikel zijn de zeetrektellingen vanaf de Bloemendaalse reddingsbrigade weer volop bezig. Duikers, futen, grondeleenden en Bonte Strandlopers bepalen het trekbeeld momenteel. Over enkel weken zullen Dwergmeeuwen, sterns en steltlopers het beeld bepalen. Tenminste als ”de trek” verloopt als in 1990. Hoe de trek toen verliep wordt in dit artikel geschetst. Na een korte bespreking van telpost, methode en de getelde periode de waarnemers worden de resultaten van 1990 gepresenteerd. Ditmaal geen beperkt aantal soortbesprekingen, maar een poging om alle soorten aan bod te laten komen.