Rond het dorpje Ruigoord in de Houtrakpolder ligt een tamelijk uniek natuurgebied. Wie kent de geschiedenis (èn toekomst) van dit verruigde opspuitterrein inmiddels niet? Ooit bedoeld voor industrie die maar niet kwam en thans een waardevol gebied voor vogels en planten. Sinds 1989 houden we via inventarisaties de ontwikkeling van de broedvogelstand van zeldzame en schaarse vogels bij. Deze inventarisaties hebben aangetoond dat Ruigoord een belangrijk gebied is voor bepaalde riet- en ruigtevogels. Aan deze rijkdom komt zeer waarschijnlijk binnen afzienbare termijn een einde. De gemeente Amsterdam is van plan om hier een insteekhaven vanuit het Noordzeekanaal aan te leggen. In dit artikel gaan we in op de broedvogelstand in de periode 1989-1996 en op de huidige stand van zaken rond de aanleg van de Afrikahaven.