De Zuidpier en omgeving is, zoals natuurlijk haast iedere vogelaar weet, erg rijk aan een groot aantal soorten. Wilt U weten hoeveel soorten men er kan zien? Schaf dan het verslag ”Vogels van de strandvlakte en de Zuidpier van IJmuiden 1978-1986” aan. Dit rapport, uitgegeven door onze eigen vogelwerkgroep, kan men bestellen bij de penningmeester dhr. J. Daan. Voor het luttele bedrag van ƒ 8,50 of ƒ 13,00 met portokosten is het al in uw bezit. Ik kan het iedereen van harte aanbevelen. De tweede helft van december 1990 besloot ondergetekende, na het verslag weer vele plezierige uurtjes te hebben doorgebladerd en gelezen, dat het de hoogste tijd werd de aldaar aanwezig zijnde vogels weer eens met een bezoek te verblijden. Tenslotte was ik al bijna twee maanden niet meer in IJmuiden geweest. Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb het dan ook maar meteen goed gedaan, door zo’n zes keer (practisch achter elkaar) naar dit gebied te gaan. Het leuke van dit terrein is natuurlijk, dat men elke dag andere vogelsoorten kan verwachten.