Belangstellenden kunnen alvast in hun agenda de zesde Noord-Hollandse Natuurdag opnemen. Het tweejaarlijkse natuurfeest is op zaterdag 11 december traditiegetrouw in de Aristozalen bij station Sloterdijk. Het als gewoonlijk uitgebreide programma is nog niet helemaal ingevuld. Vast staat wel dat de Atlas van Noord-Hollandse broedvogels wordt gepresenteerd (voor bestellen zie ook elders in dit nummer) evenals de Atlas van Amfibiën en Reptielen. Het officiële programma begint om 10.30 uur en loopt door tot omstreeks 16 uur. Onder meer de broedvogelatlas zal uitvoerig worden toegelicht en besproken.