Klapeksters Lanius excubitor zijn in ons land schaarse wintergasten, vermoedelijk afkomstig uit Zweden en Noorwegen. Beide landen hebben een broedpopulatie van enkele duizenden paren. In de duinen, maar vooral op heidevelden en in hoogveengebieden in het midden en oosten van ons land, overwinteren kleine aantallen. In de jaren tachtig werd dit aantal geschat op 250 tot 400 exemplaren. (Witkamp, 2002). Plaatstrouw van in Nederland overwinterende Klapeksters werd reeds verondersteld door Buker (1985). Hij nam geringde Klapeksters waar op drie plaatsen waar hij in voorgaande jaren Klapeksters had geringd, maar slaagde er jammer genoeg niet in de dieren terug te vangen om hun identiteit vast te stellen. Mij gelukte het dit jaar wel.