Het kan niemand ontgaan zijn: de zo actieve Jeugdvogelclub van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland heeft op zaterdag 13 december de Zilveren Maanprijs gewonnen. Een fantastische prijs voor een heel mooi initiatief van Johan Stuart, Martijn Korthorst, Piet Keetmand en Antje Ehrenburg. De jury heeft uit drie voorgedragen projecten de Jeugdvogelclub gekozen als winnaar. Gedeputeerde Bart Heller van de provincie Noord-Holland heeft de prijs uitgereikt tijdens de Vijfde Noord-Hollandse Natuurdag, die jaarlijks wordt georganiseerd door de grote natuurorganisaties in de provincie. Volgens de jury heeft de Vogelwerkgroep met de oprichting van de Jeugdvogelclub een “effectief antwoord gegeven op het probleem van een vergrijzend ledenbestand en het vrijwel ontbreken van jonge aanwas. Vanaf de start in februari 2007 is maandelijks een goed bezochte activiteit voor jongeren van 10 tot 13 jaar georganiseerd. Vogels staan centraal, maar ook andere aspecten van de natuur krijgen aandacht. De jongeren leren hun omgeving goed kennen, doen veel kennis op en worden door hun natuurervaring enthousiast. Enkele voorbeelden van activiteiten zijn jonge bosuilen ringen, weidevogels beschermen, wandelen op de Zuidpier van IJmuiden, fietsen door de duinen, nestkastjes controleren in Thijsse’s Hof, veldwerk in de Kennemerduinen en een vleermuisavond,” aldus het juryrapport.