In het voorjaar worden van sommige soorten veel meer exemplaren doortrekkend waargenomen dan tijdens de najaarstellingen. Dit wordt voor een aantal soorten veroorzaakt door het feit dat ze reeds in juli en augustus langstrekken. Het zijn met name de eenden, steltlopers en sterns, die dan ’s avonds de Waddenzee en het IJsselmeergebied verlaten en de nacht gebruiken om naar het zuiden te trekken. De trektellers op de Vijfhoek bij Diemen hadden dit al enige tijd door en zij telden dan ook grote aantallen vogels tijdens zogenaamde zomeravond-tellingen. Op voorstel van de tellers bij Diemen werd door de Landelijke Werkgroep Vogeltrektellen besloten in 1987 in het hele land dergelijke tellingen te organiseren.