Gezien de honden, een grote bloedhond en een klein hondje, dachten we niet veel vogels te zullen zien. Dat viel erg mee. De honden gedroegen zich voorbeeldig en vooral de grote lobbes stal alle harten en joeg geen enkele vogel na. Al gauw za en we veel Drieteenstrandlopertjes en Steenlopers, die bedrijvig heen en weer liepen. Op een strekdam ten N. van de pier zagen we een jonge Aalscholver en ook een Kuifaalscholver, vlak bij elkaar, zodat we goed het verschil konden zien. Overal vlogen en zaten Zilver- en Grote Mantelmeeuwen en toen er een tanker uitvoer, zwermden er honderden meeuwen achteraan, vooral Kapmeeuwen. Tussen al die meeuwen waren ook duidelijk enkele Stormmeeuwen waar te nemen en konden we prachtig de tekening op de vleugels zien van een jonge Drieteenmeeuw en de zwarte vleugelpunten van enkele adulten. Slechts één eend zagen we, en wel een mannetje Eidereend. Op de steenblokken terzijde van de pier lieten een kleine 20 Paarse Strandlopers ons heel dichtbij komen. Ook vlogen daar 2 Oeverpiepers steeds een eindje verder, naarmate wij verder liepen. Al met al best de moeite waard om de koude wind op de pier te trotseren.