De aanleiding voor dit verhaal is een aantal waarnemingen van Roeken op een nest in Hoofddorp. Gezien de zeldzaamheid van dit verschijnsel in onze regio vond de redactie dat een artikeltje over deze vogel niet zou mogen ontbreken in de Fitis.