Met Jan Vegelin naar de Coto Doñana en Extremadura geweest. De naamlijst van de waar te nemen/waargenomen vogels inspireerde mij tot: Als de boomvlak kanoet op de grote trap En de griel de kemphaan kluut De grutto op de wulp kievit En de hop de steenuil specht De koekoek naar de waaierstaart Komt de oeverloper de tapuit