In de gemeente Haarlemmermeer komen diverse soorten zwaluwen voor, zoals de Oeverzwaluw bij de kunstmatige broedwand in Toolenburgerplas te Hoofddorp. Het Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer (NMCH) wil graag meer kennis over alle soorten zwaluwen die in de Haarlemmermeerpolder worden waargenomen en welke zwaluwsoorten ook daadwerkelijk in de polder nestelen en waar. In dit ‘Jaar van de Biodiversiteit’, maar volgend vogeljaar willen we samen met bewoners en andere organisaties de zwaluwstand in Haarlemmermeer inventariseren. Om het bewoners gemakkelijker te maken heeft het NMCH een mooie overzichtelijke folder gemaakt. In de folder staan foto’s van de Oeverzwaluw, Huiszwaluw, Boerenzwaluw en de Gierzwaluw (vliegend en bij nest). En enkele belangrijke kenmerken. Met behulp hiervan kunnen bewoners snel zien welke zwaluwen zij waarnemen bij hun huis, boerderij of werk. Of boven hun dorp. Het NMCH wil met behulp van deze kennis samen met de gemeente meer doen aan bescherming van de bestaande broedplaatsen. Maar we kunnen er ook voor zorgen dat er meer plaatsen komen waar zwaluwen willen nestelen. Bijvoorbeeld door voorlichting over de zwaluwen en door te melden dat een zwaluwnest in en om het huis niet bij voorbaat rommel en overlast geeft. We willen vooral de positieve kanten van de zwaluw naar voren brengen, want zwaluwen vangen grote aantallen muggen en vliegen en zijn daardoor bijzonder nuttig.