In de groeiende reeks in Nederland gevestigde ‘exoten’ staat, sinds de beginjaren zeventig, ook de Mandarijneend. Vestiging in Zuid-Kennemerland is vermoedelijk van recenter datum. De veelkleurige Mandarijneend heeft zich een eigen plek in de vaderlandse Avifauna verworven, maar vreemd genoeg lijkt hij in ons werkgebied juist sterk op zijn retour of inmiddels verdwenen. Het is moeilijk om over die terugval uitspraken te doen, daar veel waarnemers geen meldingen van deze soort deden of doen. Van 19 locaties in heel Zuid-Kennemerland stuurden slechts 14 waarnemers regelmatig(er) waarnemingen in. In enkele gevallen betrof het locaties waar de sturende mensenhand duidelijk herkenbaar was, zoals op landgoed Elswout, waar enige tijd zelfs witte Mandarijnen aanwezig waren! Behalve bij het Vogeleiland en de Oranjekom in de AWD werden ook in aangrenzende gebieden als Engelse Bos (Barnaart), Leyduin en Leidse Vaart in Heemstede Mandarijneenden gezien. Soms als koppel, soms als enkel exemplaar. Dat gold ook voor de parkzone zuidoostelijk van Velzen (Schoonenberg en Velserbeek), voor de meren in De Kennemerduinen, de Brouwerskolk, Middenduin en Elswout. Enige tijd huisde er ook een exemplaar in de Vereenigde Binnenpolders bij de Kerkweg.