Het aantal waarnemingen van de Zwarte Ooievaar in ons land is de laatste jaren sterk toegenomen. Tegenover 20 waarnemingen in de vorige eeuw, staan er 427 voor deze eeuw, waarvan niet minder dan 34% sinds 1970. Dit signaleert W. Vergoossen in het blad ”In Vogelvlucht” van de Vogelstudiegroep van het Natuurhistorisch Genootschap Limburg. De doortrekkende Zwarte Ooievaars kunnen in ons land vooral in de periode augustus/september worden waargenomen. De doortrek vindt verspreid over het hele land plaats, waarbij van een lichte stuwing langs de kust van Friesland, het IJsselmeer en de Noordzee sprake blijkt te zijn.