Als je bij een afgraving in Antwerpen komt is het eerste wat opvalt de mooie grote exemplaren van Voluta lambertii (fig. 1.) Deze Voluta’s zijn zeer de moeite waard doordat je hier werkelijk pracht excemplaren vind. In Den Briel zijn ze meestal stuk. En dan de mooie pygocardia’s (fig 2). Hiervan vind je er ook mooie grote gave excemplaren en soms zelfs doubletten., ook iets wat in Brielle zelden of nooit voorkomt. Als je al deze op pygocariia lijkende schelpen verzameld heb je al gauw verschillende soorten: De Noordkromp (cyprina islandica) en Glossus humanus, de zg. „Noordkromp met het omgekrulde puntje” (fig 3) Hiervan vind je soms ook wel doubletten.