Bovengenoemde ligt in Zuid-Limburg, langs de weg Heerlen-Brunsum en is een groeve, waar je gauw knotsknettergek wordt. Je kunt n.l. nergens naar kijken. Deze onderneming haalt zijn zilverzand, (per jaar 100.000 ton) uit een laag, waar geen vuurstenen in liggen. Wel zit er in dit kwartszand een verontreiniging van 0,008 % ijzeroxyde, maar dat is op een wand van 10 m hoogte niet te zien. Alles is wit, wit en nog eens wit. Volgens Muller (1934) zijn deze afzettingen duinen, dus continentale afzettingen en bovenaan zie je in de groeve ook een zacht golvende lijn. Jongmans en v. Rummelen (1930)