Dit zijn groeven in de onderste Muschelkalk (Midden-Trias). De dikte van de laag is hier plm. 40 m. Vroeger heette deze kalksteen ’Winterswijks marmer’. Tegenwoordig noemt men het dolomiet. De formule van dolomiet is CaCO3 . MgCO3. De kalk bevat 60% Ca.CO3 en 24% MgCO3 en een groot aantal andere bestanddelen. Deze Muschelkalk bevat maar enkele fossielen. Er zijn enkele reptielen in gevonden. (In het geologisch museum te Leiden liggen er twee). Verder zitten er voornamelijk schelpen in. De kalksteen is eerst gebruikt als tegelvloer in een boerderij. Het is er veel te zacht voor, en wordt lemig als er water bij komt en bladdert af. Ook probeerde men het als wegbedekking, maar dat was helemaal onmogelijk, daarna is het gebruikt voor de paklagen onder asfaltwegen, maar hiervoor verweerde het te snel. Tegenwoordig gebruikt men de kalk in de landbouw, omdat er zoveel magnesium in zit, de kalk waar minder magnesium in zit wordt gebruikt bij asfaltwegen. Ze wordt fijngemalen en door de teer gemengd.