De recensent in Amoeba (nov: ’61, p.171) merkte op dat een algemeen gedeelte in het Vlijtboekje ontbrak, dit je echter niet helemaal juist: aan dit algemene gedeelte worde gewerkt en dus ontbreekt eigenlijk alleen de belofte op het algemene gedeelte. Ons geologen kan het niet zo heel veel schelen of het Oligoceen plm. 42 miljoen jaar geleden begon, dit getal wisselt nogal bij de verschillende auteurs die zich met absolute ouderdom bezighouden; wat niet verandert is de relatieve ouderdom, die óns zegt dat het Oligoceen jonger is dan het Eoceen en ouder dan het Mioceen. We meenden te mogen veronderstellen dat het bovenstaande bekend was bij de gebruikers van het Vlijtboekje. We willed alvast iets bekend maken over de inhoud van dit algemene gedeelte om een idee te geven van het werk dat (nog) verricht moet worden.