De twee opvallende lagen steriel kwartszand wijzen duidelijk op de miocene bruinkoolformatie. Men heeft zelfs weleens in een boring een laagje bruinkool zomaar in het mariene mioceen gevonden. De miocene bruinkoolformatie bestaat ui kwartszanden, enkele kleilaagjes en vrij dikke bruinkoollagen. Men mag dus wel aannemen dat men hier precies op de voormalige kust heeft geboord. De mariene afzettingen, dan weer transgressief, dan weer regressief, steken duidelijk af bij het continentale kwartszand.