Hieronder de laatste gegevens over het materiaal van Noordwijk, samengesteld naar de verzameling van Maarten v.d. Bosch. Evenals in de vorige aflevering noen ik niet meer alle soorten die al eens vermeld zijn.