De lezing die het HGK zou houden op de zeventiende kan door technische onmogelijkheden niet doorgaan. In de Convo van Haag II is deze al aangekondigd. De lezing is dus uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Kopij voor de volgende convo moet voor 7 maart in mijn bezit zijn.