In een van de vorige nummers van Selachii werd eens beloofd om iets over de twee bovengenoemde soorten te schrijven. Beide soorten komen algemeen voor in het Eoceen. Aan deze twee soorten is een interessant probleem verbonden. Agassiz (1844) beschreef de soort voor het eerst als Otodus macrotus. In hetzelfde boek beschreef hij ook een soort Lamna elegans; het zijn de voortanden van Odontaspis macrota. Agassiz beelde echter alleen grote tanden als Otodus macrotus en Lamna elegans af. Dus geen kleine tanden.