Allereerst een soortenlijstje van de in Belgie gevonden soorten in de Paleocene lagen. In Nederland komt geen paleoceen voor, dus dit wordt niet besproken. Alle gegevens zijn naar M. Leriche.