Voor deze aflevering moeten we eerst de volgende convo opzoeken, hier staat n.l. het soortenlijstje in van de eocene fauna. Dan starten we nu maar met een beknopte beschrijving van de soorten: Allereerst Isistius trituratus , een soort die zich, zoals veel anderen beperkte tot het eoceen, en dus een goed gidsfossiel is. De tand blijft klein, heeft een grote, hoekige wortel, zonder zijtakken. De kroon is stomp en driehoekig. De randen zijn glad. Deze soort behoort tot de zeldzaamheden, en is nog niet in Nederland gevonden.