De hieronder genoemde soorten werden alle gevonden door Dick Koopman en aangevuld met enige gegevens uit onze eigen verzameling. Voor de lijst is de systematische volgorde gebruikt van het proefschrift van dr C. O. v. Regteren-Altena (1937). Verder is dankbaar gebruik gemaakt van de ’Fossielen Alten’ in Easteria en de beschrijving van de Pliocene schelpen uit de omgeving van Antwerpen döor M. Glibert.