Het zal voor vele leden en adspirant-leden nuttig zijn, de doelstellingen van de nieuwe werkgroep duidelijk uiteen te zetten. In de eerste plaats moet dan gesteld worden dat de werkgroep niet een doel op zichzelf is, maar een middel om een bepaald doel te bereiken. Dit bepaalde doel bestaat uit verschillende onderdelen, die samengevat kunnen worden in de volgende omschrijving: het verkrijgen van een beter inzicht in, en een grotere kennis van de tertiaire en kwartaire afzettingen in Nederland en aangrenzende gebieden. Dit doel tracht de werkgroep te bereiken door het stimuleren van particuliere onderzoeken, het organiseren van werkkampen en excursies naar interessante gebieden, het organiseren van inleidingen en lezingen ter voorlichting van de leden en verder alle middelen die voor het bereiken van het gestelde doel nuttig kunnen zijn. De belangrijkste activiteit van de werkgroep ligt stellig in de werkkampen. De plaats van dergelijke kampen wordt in onderling overleg vastgesteld. In deze kampen wordt praktische hulp verleend bij de uitvoering van particuliere onderzoeken, nadat het belang hiervan overtuigend is aangetoond. Lid worden van de werkgroep kan in principe iedereen die een grote belangstelling of bepaalde kennis heeft van de tertiaire en/ of kwartaire geologie. Adspirant-leden dienen geintroduceerd te worden door twee leden; de uiteindelijke beslissing over de toetreding van een lid ligt bij het bestuur. Deze strenge maatregelen blijken noodzakelijk te zijn om het peil van de aktiviteiten op een bepaalde hoogte te houden.