In de zomer van 1964 wordt een werkkamp georganiseerd in de buurtschap Huppel bij Winterswijk. In deze omgeving zijn diverse onderzoeken in uitvoering. Het onderzoek van de kleigroeve Wiegerink te Zwilbroek moet ditmaal voltooid worden, aangezien de groeve dit jaar voor het laatst in productie is. Een vorig jaar gemaakte Edelmann boring rechtvaardigt een diepere studie. Zie hierover het artikel van M. van den Bosch. Een tweede Belangrijk onderzoek is aan de gang in de gemeente Eihergen, en wel bij de hoeve Ticheloven. Hier worden door middel van boringen een aantal zeer interessante profielen uitgezet.