1. Eind 1963 werd via de radionieuwsdienst het bericht verspreid, dat er in Antwerpen een tweede Scheldetunnel gebouwd zou worden. In het bericht was er sprake van dat de werkzaamheden “nog deze winter” zouden aanvangen. Om op de hoogte te blijven van deze graafwerkzaamheden werd een abonnement genomen op de “Gazet van Antwerpen”. Tot op heden werd hierin echter slechts het volgende, vrij negatieve bericht aangetroffen: (zaterdag 16 febr., p. 4) 2. In dezelfde krant is herhaaldelijk sprake geweest van een Metro te Brussel. Bij het graven van de ondergrondse banen zouden wellicht interessante lagen ontsloten worden. Op verder nieuws wordt gelet. 3. Op 15 januari werd in een advertentie gesproken van een omvangrijk werk te Sas van Gent. Hier is voor nadere gegevens contact opgenomen met de aannemer. 4. Leden van de Goese afdeling van de Nederlandse Malacologische vereniging hebben in Antwerpen verzameld op opgespoten terreinen nabij de Fordfabriek. Er blijkt nog vrij veel goed materiaal aanwezig te zijn, vooral afkomstig uit het Deurnien, met veel kleine gastropoden en Chlamys gerardi en C. clavatum.