Zie voor algemene en technische gegevens de Mededelingen no. 1, p. 4. Diegenen, die aan dit kamp willen deelnemen worden verzocht zo spoedig mogelijk de administratie hiervan in kennis te stellen. Hun opgave dient uiterlijk 1 juli binnen te zijn. Als losse bijlage bevindt zich in dit nummer een opgaveformulier.