In de nazomer van 1964 kan een werkweek worden georganiseerd in de omgeving van Tongeren in Belgisch Limburg. De geologische waarde van dit gebied behoeft nauwelijks te worden vermeld. Aangezien het om technische redenen niet goed mogelijk is ter plaatse een kamp te organiseren, moet gebruik gemaakt worden van een hotel. Voor de belangstellenden kan een bed worden besproken in Tongeren in hotel Roeffelaer, Graanmarkt 5. De overnachtingsprijzen zijn 50 BFr. zonder ontbijt en 75 BFr. met ontbijt plus 10% bediening. Deze prijzen zijn uiterst laag. Het onderkomen is dan ook zeer eenvoudig, en er moeten geen hoge eisen aan gesteld worden.