De nummering van de ontsluitingen, die in deze rubriek worden besproken is doorlopend. Nader nieuws over reeds behandelde ontsluitingen wordt vermeldt onder hetzelfde nummer. 1. De Antwerpse tunnel. Het doet ons veel genoegen nu met nadere berichten over deze belangrijke ontsluiting te kunnen komen. Zie voor nadere gegevens p. 24/25. Het ziet ernaar uit dat eind 1964 volop verzameld kan worden. Van de redactie van de Gazet van Antwerpen ontvingen wij een aflevering van 26/27 januari 1963, waarin opgenomen een situatieschets van de tunnel, met toe— en afvoerwegen, Deze kaart en de bijbehorende tekst is voor belangstellenden ter inzage bij de redactie. Nadere gegevens volgen hopelijk spoedig. 2. De Brusselse Metro. Ondanks de hoopgevende berichten over het graven van de ondergrondse banen, is het vooruitzicht op belangrijke ontsluitingen in Brussel slechter geworden. De gemeenteraad schijnt toch de voorkeur te geven aan busdiensten boven een Metro. Jammer ! 3. “Omvangrijk werk te Sas van Gent”. Het contact met de aannemer is helaas niet best tot stand gekomen. Wij ontvingen echter van de heer H. W. Kuper, te Den Haag een krantenknipsel uit de N.R.C. van 21 april. Het blijkt te gaan om de verbreding van het kanaal, waarbij een veenlaag met grote boomstronken, fossiele haaientanden en grote stukken mammoetskelet zijn gevonden. Wie gaat er eens zien ? Leden en donateurs in Zeeland, Uw berichten worden met belangstelling ingewacht ! 5. Op 4/5 april bericht de Gazet van Antwerpen over een nieuw te bouwen weg tussen Halle en Nijvel. De geologische kaart doet vermoeden dat ter plaatse een interessant profiel wordt ontsloten. 6. Op 17 april verschijnt een artikel met als onderwerp de Bouw van een nieuw treinstation te Landen. Deze plaats is de typelocaliteit van het Landénien (eoceen). Ter plaatse bleek deze bouw nog niet te zijn begonnen. In de omgeving van Landen werd echter gegraven voor de bouw van een viaduct. Er was een profiel ontsloten van continentaal Landénien, zonder fossielen. met een tweetal sepyarienlagen. Bij de bouw van het station bestaat echter de mogelijkheid dat marien Landénien wordt ontsloten met fossielen. (Bezocht begin mei 1964? A.W.Janssen)