Eind april kon ondergetekende door de vriendelijke bemiddeling van de heer P. J. Felder deelnemen aan een excursie van de afdeling Limburg van de Nederlandse Geologische Vereniging naar een tijdelijke ontsluiting in het bekende dorp Kleine Spouwen. Tijdens deze excursie en tijdens verschillende latere bezoeken konden vele interessante gegevens verkregen worden over de ontsloten lagen. In de directe nabijheid van de kerk, in de Koestraat, was een profiel ontsloten met enkele meters Nuculaklei aan de top en daaronder de Zanden van Berg. Het talud van de kerk is de typelocaliteit van de Nuculaklei. Deze klei was ook ontsloten in de Nachtegaalstraat.