Hot abonnement dat de werkgroep had op de Gazet van Antwerpen is per 31 december afgezegd wegens de hoge kosten en de in vergelijking kleine resultaten. Momenteel wordt een proef genomen met een krantenknipseldienst, N.V. Vas Diaz te Amsterdam, die voor ons knipsels gaat verzamelen uit vele Belgische kranten over graafwerken e.d. Howel ook hiervan de kosten zeer hoog zijn, n,l. Fl. 10.- per maand en Fl. o,45 geleverd knipsel, lijkt ons de mogelijkheid op resultaten hier beslist veel groter. De eerste zending knipsels is overigens nog niet binnen. 1. Berichten over de Scheldetunnel in Antwerpen vindt U op pagina 50 t/m 54. Ontsluitingen op de linkerscheldeover zijn nog niet bezocht, maar stellig aanwezig. 8. De in het derde nummer besproken kleiput met de Pycnodonta’s is op zaterdag en zondag gesloten en niet bereikbaar wegens de afsluiting door een hek. Men kan echter proberen schriftelijk toegang te verkrijgen. Het adres is: StoenBakkerij Scheerders en Van Kerchove, St. Niklaas, België/Waas. 10. De verbinding tussen 5e Havendok en Amerikadok schijnt nog niet in aanleg te zijn. Van der Mark heeft de situatie opgenomen in november en geen werkzaamheden gezien. Deze plaats moet toch goed in de gaten worden gehouden, want ze kan zeer goede ontsluitingen leveren. 11. Zelzate. Herhaaldelijk hebben Van den Bosch en Janssen deze plaats bezocht. De put was in november “op diepte” en een zestal meters eoceen is ontsloten. Zanden en kleien van Asse, zonder fossielen. Over deze ontsluiting zal een uitgebreid rapport verschijnen, zodra alle determinaties terug zijn. Het pleistoccen is uitgebreid bemonsterd en zeer veel materiaal word verzameld. Een bezoek aan deze vindplaats is zeer aan te raden. Toegansaanvragen richten aan N.V. Tijdelijke Vereniging de Meijer-Saterco, Zelzate.